Úvod

O firme

Činnosť

Autocisterny

Kontakt

 • Motorová nafta

  Je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá vrie v teplotnom rozmedzí 150 - 370 °C. Na zlepšenie kvality je možné použiť vhodné prísady. Je dovolené použiť

  aj farbivá a označovacie látky...

   

  Viac informácií  ›

 • Automobilové benzíny

  Bezolovnaté automobilové benzíny sú zmesi kvapalných uhľovodíkov prevažne ropného pôvodu, ktoré vrú v teplotnom rozmedzí 30 - 210 °C. Môžu obsahovať, antioxidačnú prísadu...

   

  Viac informácií  ›

 • Prepravný poriadok

  PREPRAVNÝ PORIADOK

  V NÁKLADNEJ DOPRAVE

  podľa §4 zákona NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

   

  BENOL STEEL, a.s. Košice,

  Mánesova 26, 040 01 Košice

   

  Viac informácií  ›

 • Projekt s podporou EU

  Názov projektu:

  Technologická inovácia spoločnosti

  BENOL STEEL a.s. Košice

   

  Hlavný cieľ projektu:

  Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

   

  Viac informácií  ›

Prečo práve BENOL STEEL a.s. Košice?

   20 ročné skúsenosti s predajom a distribúciou PHM

   referencie množstva spokojných zákazníkov

   obchodné a dodacie podmienky šité na mieru pre konkrétneho zákazníka

   vysoká kvalita ponúkaných produktov podľa európskych noriem STN EN 590 a STN EN 228

   flexibilita dodávok

   vlastné prepravné kapacity

   poradenská činnosť pre našich partnerov

© 2014 Benol Steel. All Rights Reserved.